Andre Helitrans-ulukka på eitt år

Havariet i Bremanger er den andre ulukka helikopterselskapet Helitrans har vore ute for på under eitt år.