Bergen bør få brosteinsfag

Bergen kommune har søkt departementet om at brosteinslegger tas inn som et nytt lærefag. Og en slik opplæring bør selvfølgelig legges til Bergen.