Snakk ut om fastlegeordningen!

Funker fastleger? I dag kan du la kommunen høre hva du mener!