Bildumping utløste alarm

Det ble slått full ulykkesalarm da en fisker oppdaget et bilvrak i den sterke strømmen under Straume bro. Mest sannsynlig er bilen stjålet og dumpet.