Stord kuttar i skuletilbodet

Stord kommune sin økonomiske situasjon er så pressa at rådmann Martin Dahle vil gi avkall på skuleutbygging for å makta å stå imot eldrebølgja.