Vil ha gratis privatskoler for å fremme likhet

I Høyres øyne vil det bli større likhet hvis privatskolene får mer midler. - Vårt mål er at privatskolene skal bli gratis, slik at alle som vil kan sende barna dit, sier Henning Warloe, Høyres skolepolitiske talsmann.