Lungepasient får ikkje hjelp

Lungesjuke Kirsten Baldersheim veg 38 kg, og har så lite pust at ho knapt klarar å stå opp og kle på seg. Dottera er fortvilt, og hevdar at Åsane bydel ikkje tek kolspasientar alvorleg. No har ho klaga saka inn for fylkeslegen.