- Ikke ødelegg hjemmet vårt!

Cerebral parese-rammede Ronny, Helge og Jarle føler seg lurt av kommunen. Nå kjemper de for å få beholde Bergens eneste bofellesskap for fysisk funksjonshemmede.