Fylkesutvalget tømmer kassen for Haraldsplass

Fylkesutvalget har bevilget ytterligere to millioner kroner til det kriserammede Diakonissehjemmets Sykehus Haraldsplass.