1000 uføre skal fristes til jobb

Trygdeetaten vil utnytte det stramme arbeidsmarkedet: Rundt 1000 uføretrygdede i Hordaland skal lukes ut, og få spesialtilbud.