95 prosent dødelighet for smolt

Det meste av årets laksesmolt i Sognefjorden kan allerede være død.

Publisert Publisert
  • NTB

Lakselusen har skylden, og Havforskningsinstituttet i Bergen mener forholdene er alarmerende. Snøfattig vinter I en ny rapport fra Havforskningsinstituttet kommer det fram at hver fisk i gjennomsnitt har et påslag av 81 lus. 15 lus per fisk anses som dødelig. Instituttet anslår dødeligheten til 95 prosent.En snøfattig vinter og en kald vår har gitt lite ferskvann i overflatelaget i fjorden. Det er gunstige forhold for lakselus. Ved høyere saltholdighet i overflatevannet kan lusa trenge opp mot overflaten lenger inn i fjordene og lettere infisere fisk som svømmer nær overflaten.Selv om forholdene har vært spesielle i år, mener Havforskningsinstituttet at påslagene av lus i Sognefjorden også i de foregående årene har vært for høye.-Nedgangen i de ville bestandene må forventes å fortsette dersom vi ikke får lusesituasjonen under kontroll, heter det i en pressemelding fra Havforskningsinstituttet.Stans av fisket på innvandrende fisk vil ikke være tilstrekkelig. Som ett av flere kortsiktige tiltak, kan det bli aktuelt å slepe smolten ut fjorden i merd, for så å slippe den ut i kyststrømmen.I år er det fjerde året på rad at Havforskningsinstituttet har undersøkt påslag av lakselus på utvandrende postsmolt av laks i fjorder på Vestlandet og nordover til Namdalen. Smolten skifter navn til postsmolt når den kommer ut i sjøen.

Publisert