95 prosent dødelighet for smolt

Det meste av årets laksesmolt i Sognefjorden kan allerede være død.