Naboer stanset utslipp

Protester fra naboene stanset mandag utslippet av klor i sjøen ved Steinestø kai.