- Helse foran kosmetikk

Leder i Norsk Tannpleierforening (NTpF), Kari Elisabeth Dahl, reagerer på at tannpleiere profilerer sitt arbeid på det rent kosmetiske.