Ber om trafikksikring

Ordførar i Sund, Albrigt Sangolt, ber Fjellordførar Ole G. Fredheim om å kontakte Statens vegvesen Hordaland med tanke på å få trafikksikra Krossleitet på RV 555.