Alle slagpasienter skal behandles likt

Slagpasienter ved Haukeland sykehus skal få samme behandling uansett hvor de legges inn. I hvert fall så langt det er mulig.