Channel 4 ber bergensere om hjelp

Hvordan er en 60 år gammel filmsnutt fra en norsk tanker havnet i Shrewsbury, midt inne i England? Og hvorfor er en ølkjenge gravet ned i en hage nord for London?