Enken beholder Bruvik-millionene

Aksel Bruviks rettslige angrep på sin avdøde fars andre kone førte heller ikke frem i lagmannsretten. Kampen om 100 millioner ble også kostbar.