Reduserer satsene fra nyttår

Byrådet foreslår å redusere satsene for skolefritidsordningen med 75 kroner måneden fra nyttår. Det skjer på bakgrunn av kommunens egne beregninger av hvor mye ekstra kommunen har krevd inn.