• BEST I SJØEN: – Kun to prosent av verdens matproduksjon skjer i havet. Det er enorme muligheter dersom næringen løser utfordringene vi har i dag, sier Nina Grieg. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Grieg er skeptisk til oppdrett på land

– Norge vil miste sitt konkurransefortrinn.