Fylkesmannen underkjenner bybudsjettet

Fylkesmannen nekter å godkjenne budsjettet til Bergen kommune. Årsak: For store investeringer og en altfor beskjeden nedbetaling av gamle underskudd.