Bygdeungdom er fartsverstingene

Bilkjøring i ekstremt høy fart, ofte kombinert med kappkjøring, er et utstrakt fenomen blant bygdeungdom. Dette fører til mange alvorlige ulykker.