Dagbladet med VG-sider

30.000 eksemplarer av Dagbladet, som trykkes av BT-trykk for Vestlandet, kom lørdag ut med to sider fra Verdens Gang. Det skjedde en forveksling av en trykkplate på trykkeriet.