- Bortkasta tid og pengar

Familien Njøten har brukt mykje tid og energi på å skaffe vaksinar til vesle Preben. Til ingen nytte.