«Orkla»-brannen kunne ha vært unngått

Brannen om bord på marinefartøyet KNM «Orkla» 19. november kunne trolig ha vært unngått dersom Sjøforsvaret hadde hatt bedre rutiner.