Lensmannskontor under beleiring

I snart to veker har pressefotografane følgd med på trafikken ut og inn av dørene til lensmannskontoret i Førde.