Tre Frp-ere i helseregionene

Helse Vest var det første regionale helseforetaket som offentliggjorde listen over de nye foretaksstyrene.