Vil ha 140 millioner etter badeland-havari

Bergensia Badeland krever kommunen for 140 millioner kroner etter havariet for planene om kombinert badeland og svømmebasseng på Nygårdstangen. Aps Anne-Grete Strøm-Erichsen må forklare seg.