Reiser utenlands som aldri før

Nye flyruter og lave billettpriser har ført til en eksplosjon i utenlandstrafikken til og fra Flesland.