Færre syke av Giardia-smitte

Giardia-smitten er på retur, slår kommunen fast. Færre blir syke av parasitten, men kokepåbudet opprettholdes for 7000 husstander.