Flere bomstasjoner skal bygges

Bompengeordningen utvides til 2015, det blir slutt på gratis passeringer på søndager og helligdager, og det blir flere bomstasjoner.