Mistet stjålet kassaapparat

Først prøvde mannen å få penger med seg fra en butikk. Da det ikke lyktes, tok han med seg kas-saapparatet hos naboen. Men det mistet han før han kom seg ut.