Ferdig etter 32 år

31 år etter at nyvegen over Lindås-halvøya til Mongstad vart opna for trafikk, vert dei siste to kilometrane gjort ferdig. Ny tunnel under Espeland-Herland kan takast i bruk til jul 2007.