Ekstra vegpengar betaler berre oljeprisen

Ekstraløyvinga til legging av fast dekke som kom i revidert nasjonalbudsjett fredag, går med til å betale auken i oljeprisen.