Har noen en spyttebakke til overs?

Ligger det en telefonkatalog fra 1928 på loftet? Eller et par ukeblad av samme årgang? Og står det kanskje en gammel varmtvannsbereder i kjelleren? I Lars Hilles gate 27 tar de imot alt sammen.