Holder nesten aldri tidsfristen

Behandlingstiden for klagesaker for kontrollkommisjonen ved Sandviken Sykehus er 20 dager.