Ordførar som gratisvikar i skulen

Hei Helge! Ska me spela fotball? Gutungane i ballbingen stormar mot gjerdet. Helge André smiler og er kamerat. Ordføraren på 24 stiller på jobb - som vikarlærar utan løn.