Superhuset lekker som en sil

Universitetets prestisjebygning på Haukeland lekker som en sil. Statsbygg har allerede måttet utbedre milliardbygningen flere ganger, selv om det ble åpnet så sent som høsten 2003.