• OMSLAGET: Fremsiden viser flyfoto fra Dyrøyna sommeren 1961. Widerøes Flyveselskap.<p/>FOTO: ØIVIND ASK

Et ærlig folkeferd

Tingbøkene for Fjell viser ingen alvorlige saker. Det er mest krangling om grenser og beiterettigheter, noen få tyverier og innimellom kvinner som skal straffes for «uekte» barn.