Innsamlingsaksjon for Belik

Støttegruppa for familien Belik i Aurland har starta ein landsomfattande innsamlingsaksjon for familien Belik.