Forsvarer programmet

Komitéleder Øystein Thøgersen mener årets program på Vårkonferanse er bra - selv uten kvinner.