Høyresidens hastesaker

Hvordan vil bergenserne merke et maktskifte i rådhuset? Her er en sjekkliste for de sakene Høyre og Frp lover å gripe fatt i.