Trafikkproblemer for regjeringen

Venstre og Høyre er uenige om løsninger i bergenstrafikken. Det skaper problemer helt opp på regjeringsnivå.