Valgkamptid er skilsmissetid

«Jeg kan ikke oppfatte min egen kone som min politiske motstander.» Politikk og kjærlighet kan være en farlig miks. Tøffe debatter rundt kjøkkenbordet viser igjen i skilsmissestatistikken.