Med «Torill» på slep

Betongkolossen «Torill» har startet reisen fra Hanøytangen på Askøy og til Oslo. Der skal hun bli en del av betongtunnelen som skal senkes i Bjørvika.