Tobakkstyver på ferde i natt

Tyver har i nattens mulm og mørke brutt seg inn i en Hydro Texaco-stasjon og stjålet tobakk.