Nektar å stumpa røykeklubb

Hardanger Hotell i Odda vil ikkje gje opp røykeklubben i andre etasje utan sverdslag. Hotelleigar Ole Melkeraaen ankar stengingsvedtak til fylkesmannen.