BIR bygger byttehall

Går alt etter planen, kan du fra neste sommer gå inn på BIRs gjenvinningsstasjon med en brukt pc under armen, og komme ut med et farge-tv.