• FORSKERVERT: Førsteamanuensis Bjarne Meidell har studert tusenben i 40 år, og gleder seg til å møte verdens fremste myriapodologiforskere på hjemmebane i Bergen. Dette eksemplaret av polidesmus angustus («Mange broer») er et flatrygget tusenben som bor i Muséhagen.<p/>FOTO: KNUT EGIL WANG

En kongress med mange ben å stå på

Hvis du ser en turist rote i jorden og løfte på gamle planker i neste uke, er det sannsynligvis bare en av verdens fremste tusenbenforskere som sjekker ut den lokale mangebeinte faunaen.