Fritt frem for underslag av elevpenger

En ansatt ved en bergensskole blir i dag anmeldt for underslag av 180.000 kroner som foreldre har betalt inn til elevturer. Samtidig avdekkes det at kommunen har manglende kontroll med elevpenger. Det har vært nærmest fritt frem for underslag. Kommunerevisjonen har i fem år krevd opprydning. Hadde administrasjonen fulgt opp, ville underslag trolig vært unngått.